Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

ALV 2023: discussie Wet Toekomst Pensioenen (WTP)

Helaas kan ik niet aanwezig zijn op de Algemene Ledenvergadering 2023. En kan dus ook niet deelnemen aan de discussie over (de keuzes binnen) de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen. Daarom wil ik u hierbij mijn mening/verwachting/standpunt geven over de WTP. Mogelijk dat dit bijdraagt aan de discussie en voor mij e.e.a. verduidelijkt *).

  

  

*) Als wij uw mening/verwachting/standpunt vóór 13 april 2023 ontvangen, zal deze meegenomen worden in de discussie. Echter u ontvangt geen persoonlijke reactie of antwoord op uw bijdrage.