Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Algemene Ledenvergadering 2024

De 12e Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van DSM gePensioneerden (VDP) wordt gehouden op woendag 24 april 2024, in het Golden Tulip Hotel Central, Burgemeester Loeffplein 98, s Hertogenbosch.

 

 • Partners/introducés, aspirant-leden en overige geïnteresseerden zijn van harte welkom. 
 • Alleen leden hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.
 • We verwachten een grote opkomst. Meld u daarom tijdig aan, want vol is vol!

 

Aanmelden vóór 15 april 2024

  

  

  PROGRAMMA van de dag (JZ in bewerking)

Vanaf 11:00 uur Ontvangst met koffie en the
11:30 uur

Algemene Ledenvergadering

12:30 - 13:30 uur Lunch met koffie/thee en belegde broodje
13:30 uur

VDP en de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) bij PDN

 • Wat is er allemaal tot nu gebeurd?
 • Prioriteiten VDP
14:15 uur

Sociale Partners en WTP (ONDER VOORBEHOUD)
Toelichting door Roel Mesters, dsm-firmenich

Ca. 15:30 uur Nazit
Gelegenheid om bij te praten met oud-collega's

    

  • Discussies over de mogelijke keuzes binnen de Wet Toekomst Pensioenen zijn voor het bestuur in hoge mate van belang bij de komende besprekingen met PDN.
  • Mocht u niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan de ALV 2024, dan nog kunt u via deze link uw mening, verwachting of standpunt ter zake aan ons melden.
  • Uw bijdragen moeten uiterlijk 15 april 2024 bij ons binnen zijn. 

    AGENDA ALV

   

  1. Welkomstwoord en opening, door de voorzitter Ger Wagemans
  2. Verslag van de 11e Algemene Ledenvergadering, van 20 april 2023  
  3. Jaarbericht 2023 / 2024 (concept modus, nog linken)  
  4. Jaarrekening 2023  
  5. Dechargeren beleid
  6. Begroting 2024  
  7. Benoeming kascommissie
  8. Herbenoeming van bestuursleden
  9. Activiteitenplan 2024

    Meer informatie

   

  Uitgebreide informatie over de volgende onderwerpen:

   

   

   

   

  • Parkeren is mogelijk — tegen gereduceerd tarief — in de parkeergarage van het Golden Tulip Hotel Central.
  • Uitrijkaarten zijn verkrijgbaar bij vertrek, aan de receptie van het hotel (€2 per uur).