Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Collectieve zorgverzekering 2020

zilverenkruis-logoBent u voor uw zorg verzekerd bij Zilveren Kruis (ZK) via de Collectiviteit DSM 1), dan hebt u van uw zorgverzekeraar een aanbieding voor 2020 gekregen.

Basisverzekering

De premie voor de collectieve ‘Basis Zeker’-verzekering van ZK bedraagt in 2019 per maand € 114,26 en wordt in 2020 per maand € 119,18 (in totaal € 1.430,16 per jaar). Dit is een stijging van € 4,92 per maand, oftewel 4,3%. Deze stijging is het gevolg van de kostenstijging in de zorg en een overheidsmaatregel. Verzekeraars mogen in 2020 niet meer 10% collectiviteitskorting geven, maar maximaal slechts 5%.

Betaalkorting

Kiest u ervoor om de totale premie in 1x per jaar te betalen? Dan krijgt u 2% korting op uw premie. Betaalt u per half jaar dan ontvangt u 0,75% korting. Op deze manier kunt u een deel van de gestegen premie goed maken! Zie de voorwaarden op de website van Zilveren Kruis.

Ook kan vooruitbetalen van de jaarpremie nog een (vermogens-)belastingvoordeel opleveren.

Voordelen

Om te kunnen beoordelen of het aanbod van Zilveren Kruis voor u aantrekkelijk is, moet u dat vergelijken met alternatieven. Let wel: in het bovenstaande is er sprake van een basisverzekering met een naturapolis.

  • Een basisverzekering is bij alle aanbieders gelijk qua dekking. Vergelijken van de aanvullende verzekeringen is vanwege de grote diversiteit praktisch niet te doen. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat ZK de collectiviteit DSM aanzienlijke korting geeft op de premies voor aanvullende verzekeringen.
  • Een naturapolis geeft normaliter geen recht op 100% vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. De vergoeding daarvoor bedraagt veelal slechts 75% van het gemiddelde tarief waarvoor de verzekeraar wel gecontracteerde zorg heeft ingekocht. Alleen een zogenaamde restitutiepolis keert in die gevallen in principe 100% uit.

In de overeenkomst tussen DSM en ZK is echter vastgelegd dat de naturapolis wel degelijk 100% uitkeert. Dus ook voor niet-gecontracteerde zorg. U krijgt in feite een duurdere restitutiepolis voor de lagere premie van een naturapolis. De naturapolis van ZK, afgesloten in het DSM-collectief, dient daarom te worden vergeleken met restitutiepolissen van andere aanbieders.

 

Let op: U moet zelf attent zijn bij het declareren van niet-gecontracteerde zorg. De regeling met DSM is niet verankerd in de automatische systemen van ZK.

Vergelijken

Op basis van een vergelijking van de Consumentbond2) kan worden geconstateerd dat slechts één verzekeraar een ietwat lagere premie biedt dan Zilveren Kruis (DSM-collectief) voor de vergelijkbare zorg.

 

Denk bij het vergelijken er ook aan dat u — als individu — sterker staat bij geschillen met de zorgverzekeraar, indien er achter u een collectiviteit staat. Bovendien is het onzeker of aanvullende verzekeringen door andere verzekeraars worden geaccepteerd. Houdt hier rekening mee indien u wilt overstappen en aanvullende verzekeringen wenst.

 

1) Collectiviteit: Pensioenfonds DSM Nederland (2052566667)
2) Man; 74 jr.; eigen risico €385.-