Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Communicatie

communicatie

Interne communicatie

VDP heeft een helder intern communicatiebeleid: doelgerichte, eenvoudige, transparante en regelmatige communicatie met haar leden. Vooral gericht op kennisoverdracht, dialoog en draagvlakverbreding.

Dit behelst onder meer:

  • het onderhouden van een website en het regelmatig uitsturen van actuele informatie middels Nieuwsflitsen;
  • het inrichten en coördineren van digitale forumdiscussies en regionale ledenbijeenkomsten;
  • de regie voeren over de productie van video’s;
  • het organiseren van pensioencursussen voor de leden.

Middels de genoemde communicatie-activiteiten beoogt VDP tevens een bredere naamsbekendheid te creëren. Hetgeen moet leiden tot toename van het aantal leden.

Externe communicatie

Naast communicatie met (potentiële) leden, voert VDP regelmatig extern overleg met (bestuursleden van) het pensioenfonds PDN en (leden van) het Verantwoordingsorgaan. Daarnaast is een bestuurslid afgevaardigde van de VDP binnen de landelijke Koepel Gepensioneerden (KG).
 

De resultaten van al dit overleg worden regelmatig gedeeld met de VDP-achterban, via de diverse communicatiekanalen.