Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Uw mening is belangrijk

Pensioenfonds DSM Nederland

Het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) communiceert op verschillende manieren met de deelnemers aan het pensioenfonds. Zo is er voor alle deelnemers de website, ontvangen zij een paar keer per jaar het PDN Magazine en kunnen zij zich abonneren op een digitale nieuwsbrief. Voor de werkenden worden op verzoek collectieve voorlichtingsessies op locatie georganiseerd.

Echter over een groot aantal overkoepelende zaken wordt nauwelijks gecommuniceerd. Hierbij moet u denken aan:

  • De afwegingen die hebben geleid tot een evenwichtige belangenbehartiging van de diverse groepen deelnemers binnen het pensioenfonds. 
    Zoals: niet-kostendekkende premie-inleg door werkenden, maximale inhaaltermijn van premie-achterstand, regeling m.b.t. het inhalen van indexatie-achterstand.
  • De visies en standpunten van het pensioenfonds binnen de overkoepelende Pensioenfederatie (PF).
    Binnen de PF worden standpunten ingenomen t.a.v.: een nieuw pensioenstelsel, de geldende rekenrente, de groeiende vermogens van pensioenfondsen, het al-dan-niet indexeren, etc. 

Deze worden wel gedeeld met (leden van) het Verantwoordingsorgaan (VO). Echter niet of nauwelijks met de (gepensioneerde) deelnemers aan het pensioenfonds.

Graag willen wij uw mening vernemen over een aantal van deze zaken. Geef daarom bij de volgende onderwerpen aan, in hoeverre u informatie daarover belangrijk vindt:

Poll: Evenwichtige belangenbehartiging

Hoe belangrijk vindt u het om geïnformeerd te worden over de afwegingen die hebben geleid tot een evenwichtige belangenbehartiging tussen werkenden en gepensioneerden?

Poll: PDN en de Pensioenfederatie

Hoe belangrijk vindt u het om informatie te krijgen over de rol en de standpunten van PDN binnen de Pensioenfederatie?

Poll: Actief luisteren naar gepensioneerden

PDN organiseert collectieve voorlichtingsessies voor werkenden. Hoe belangrijk vindt u dergelijke bijeenkomsten specifiek voor gepensioneerden?

Meer informatie

Hieronder kunt u aangeven over welke algemene onderwerpen*) u meer informatie wilt ontvangen van het pensioenfonds PDN:

Formulier niet toegankelijk