Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Forum: Het nieuwe pensioenstelsel in zicht

Marius WeehuizenMarius Weehuizen

VDP Commissie Pensioenen

 

Meer informatie:

Videopresentatie (YouTube)

Tekst videopresentatie (PDF)

Heeft ons pensioenfonds nu wel of niet genoeg in kas?

Inloggen om een reactie te plaatsen of hierop te reageren.


Fred van Kleef
25 mei 2021 12:10

De opmerking van Harry Govers brengt voor mij een nieuw element in: uit het fonds gehaalde Euro's door de werkgever?! In mijn beeld kwam dit ooit eerder voor bij het ABP toen de overheid slecht bij kas zat. Er waren toen opmerkingen over als gelegaliseerde diefstal. Bij mijn weten mag een werkgever (wettelijk!) geen geld uit een pensioenfonds halen. Of zijn hier nog mazen in de wet?

Frans Pistorius
24 mei 2021 10:32

De wetgever zou de rekenrente kunnen bepalen op het voortschrijdend gemiddelde over de afgelopen 10 jaren van de helft van de som van marktrente en rendement PDN of iets dergelijks. Maar dat zal ongetwijfeld al wel zijn ingebracht en door den Haag zijn afgewezen. Welke politieke partij staat hier consistent het dichtst bij?

Fred van Kleef 25 mei 2021 12:09
@Frans Pistorius 24 mei 2021 10:32

De reactie van Frans Pistorius begrijp ik. Zelf vroeg ik me al eerder af waarom het rendement niet in de berekening wordt meegenomen.

Bastiaan Pellicaan
22 mei 2021 12:42

Moet zijn 4000 euro perdag

Harry Govers
22 mei 2021 12:12

Als pensionado's hebben we pas echt profijt als PDN begint met het inhalen van de geweldige jarenlange indexatie achterstand. Daarvoor is nodig: Andere spelregels vanuit overheid maar binnen ons eigen fonds: Kostendekkende premie wat echter al jaren door werkgever niet betaald wordt, terugstorten van uit het fonds gehaalde Euro's door werkgever maar waar nog geen Euro van is teruggestort en een goed renderend beleggingskapitaal maar waar PDN helaas in de onderste regionen van de fondsen ranking verblijft. Dus zowel richting PDN als werkgever is stevige reactie van gepensioneerden nodig om hun belangen ihkv evenredige belangen afweging te bepleiten. Tot dusver "onder de maat". Gekozen als vertegenwoordiger van gepensioneerden in het VO zal ik in dat fondsorgaan daarvoor mijn uiterste best blijven doen. En steek daar mijn mening hierover "niet onder stoelen of banken". Harry Govers

Pierre Mulleners 24 mei 2021 14:07
@Harry Govers 22 mei 2021 12:12

Of er al dan niet voldoende geld in kas is, is niet het grootste pijnpunt m.b.t. het nieuwe pensioenstelsel. De verdeling van de 'pot' tussen de diverse belangengroeperingen (m.n. werkenden en gepensioneerden) is m.i. van een veel grotere orde. En daarin spelen de vakbonden een grote (bedenkelijke?) rol. Zoals gewoonlijk staan gepensioneerden aan de zijlijn. Zie ook Elsevier Weekblad nr. 19 "Stop onzalig pensioenplan".

Arno Rumpen
21 mei 2021 19:30

Ik begrijp het verhaal, maar natuurlijk de indexering blijft uit. Niemand kan in de toekomst kijken, maar bij een gemiddeld rendement van ca 5% zou er toch ruimte moeten zijn. Ik voel alleen maar de regel dat ergens iets bepaald wordt en PDN moet slikken. Dit geeft een zeer onprettig gevoel dat bij veel mensen leeft. Maar wat gebeurt er als de marktrente met 2% stijgt, dan moet er bulk geld vrijkomen om de misgelopen indexering te compenseren.

Bastiaan Pellicaan
21 mei 2021 17:42

Vraag mezelf af wat hebben wij met de regering te maken die hebben bij ons pensioengeld geen dubbeltje aan bij gedragen dus ik begrijp niet waarom dsm pensioenfonds met de regering in gesprek gaat het enige wat de regering doet is graaien en dan gaan het aan een griet van i8 jaar 400 euro per dag geven en alex krijgt ber ook 2 ton per jaar bij en ons zouden ze willen korten ik heb daar geen goed woord voor over en als jullie met hun gaan praten is er maar een antwoord ze hebben er totaal niets mee te maken dus weg met die gasten