Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Forum: Het nieuwe pensioenstelsel in zicht

Harrie WijnansHarrie Wijnans

VDP Commissie Pensioenen

 


Meer informatie:

Videopresentatie (YouTube)

Tekst videopresentatie (PDF)

De onderstaande discussie is gesloten en wordt niet meer gemonitord.

 

Harrie Wijnans (forumleider):

In het nieuwe pensioenstelsel verdwijnt de rekenrente en dat is op zich positief. De vraag is echter of het alternatief van het projectierendement ons veel verder brengt. Het projectierendement houdt weliswaar rekening met verwachte rendementen maar is ook gerelateerd aan de marktrente en wordt eveneens door de overheid gereguleerd. Tempering van de verwachtingen lijkt dus geboden.

 

Onze inschatting is dat, op basis van het nu voorliggend wetsvoorstel, het projectierendement voor gepensioneerden weinig tot geen soelaas zal bieden voor gemiste en toekomstige indexeringen. De VDP is bezig deze onwenselijke situatie bij de sociale partners, het pensioenfonds en de landelijke politiek kenbaar te maken en streeft naar een wezenlijke verbetering in de indexatiemogelijkheden.


Het einde van de rekenrente?


Rob Housmans
21 jun 2021 18:47

In de presentatie van Harrie Wijnans wordt gesproken over het projectierendement van 1,5% dat in plaats komt van de huidige rekenrente die bepaald wordt de DNB en waardoor er geen indexatie kan worden toegekend. Wie stelt in de nieuwe situatie het projectierendement vast en hoe wordt dat berekend?

Henk Lukkezen
11 jun 2021 09:59

Harrie Goed verhaal, maar met een rente zal er altijd gerekend moeten worden. De gehanteerde officiƫle rekenrente van DNB is een politieke rentevoet. In het pensioenaccoord is vastgelegd, dat er in de toekomst gerekend zal worden met een project-rente na transitie. Als bij PDN hiervoor het gemiddeld gerealiseerd rendement wordt gehanteerd komt indexatie duidelijk in zicht. Tevens is er consensus over dat er in de transitieperiode ook gerekend zou moeten worden met een projectie rendement. Deze rentevoet geeft ook duidelijk een ander beeld t.a.v. indexatie c.q. compensatie. De gehanteerde/ geprojecteerde rentevoet/ rekenrente toe aan transitie is 2 %. Als Koepel van gepensioneerden, waarvan VDP ook lid is, zijn we hierover in gesprek met de minister, landelijke organisaties en de politieke partijen. Met vriendelijke groet, Henk Lukkezen