Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

dsm-zwart

gb2-logo 2

Een 'fusie' met gevolgen

Nadat in 1998 het Delftse Gist-Brocades werd overgenomen door het chemieconcern DSM, duurde het nog tot 2007 voordat het Pensioenfonds DSM Chemie (PDC) en het Pensioenfonds Gist-Brocades (PGB) fuseerden. Eerst moesten er nog wat hobbels worden weggewerkt. Want de financiële positie van het PGB-pensioenfonds was aanmerkelijk zwakker dan die van het Pensioenfonds DSM Chemie (PDC). Met een lagere dekkingsgraad tot gevolg (133% vs. 147%).

fusie-1

Merkwaardige financiële manoeuvre

Om een gelijke start voor alle deelnemers van het nieuwe Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) te verkrijgen, zag DSM zich genoodzaakt in 2007 een eenmalige storting in de pensioenkas te doen van 91 miljoen euro. Daarnaast vond er nog een extra storting plaats vanwege de collectieve waardeoverdracht van DSM NeoResins (11 miljoen euro). [PDN JB 2007 p. 17]

Mede door deze stortingen steeg de dekkingsgraad prompt naar een ongekende hoogte van 150%.

Desastreuse gevolgen

Echter door PDN werd DSM Nederland een korting op de pensioenpremie verleend van 69 miljoen euro. Een wettelijk toegestane manoeuvre die er in resulteerde dat feitelijk slechts 33 miljoen euro  werd bijgedragen door de werkgever.

Deze discutabele handelwijze had mede tot gevolg dat in het daaropvolgende jaar 2008 de resultaten van PDN in elkaar klapten [PDN JB 2008 p. 17]. Binnen één jaar viel de dekkingsgraad van het hoogste niveau (150%) naar het laagste ooit (98%). En de gevolgen daarvan zijn nu nog voelbaar.

fusie-2

NB: Mede dankzij de premiekorting van 69 miljoen euro steeg in 2008 de nettowinst van DSM met ruim 34% naar 577 miljoen euro! [DSM AR 2008 p. 1]