Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Regionale Informatiebijeenkomsten en PRACHT-cursus 2018

De Regionale Informatiebijeenkomsten worden dit jaar georganiseerd in samenhang met de geactualiseerde PRACHT-cursus. Beiden op dezelfde dag en op dezelfde locaties. De cursus in de ochtend (aanvang 10:30 uur) en de informatiebijeenkomsten 's middags (aanvang 14:00 uur) te:

  • ZWOLLE op dinsdag 30 oktober 2018 in het Bilderberg Hotel Wientjes, Stationsweg 7.
  • DELFT op dinsdag 20 november 2018 in Kok Delftechpark, Delftechpark 29.
  • HEERLEN op donderdag 29 november 2018 in Auberge de Rousch, Kloosterkensweg 17.

PRACHT-cursus

pracht-logo 3Na het succes van de PRACHT-cursus in 2016 hebben onze bestuursleden Harrie Wijnans en Ton Baaten de inhoud van de cursus geoptimaliseerd en geactualiseerd. Mede ook omdat, bij een recente peiling, is gebleken dat nog veel leden belangstelling hebben voor een uitleg van de pensioensystematiek. In deze versie komen onderwerpen aan de orde als: het Nederlandse pensioenstelsel, het pensioenproces bij DSM/PDN, de invloed van rente, uitleg over dekkingsgraden, toelichting op pensioenpremie en indexering, etc. Dit alles mede in het licht van de actuele ontwikkelingen op pensioengebied. Ook zal aandacht worden besteed aan het transparant Financieel Toetsingskader (tFTK). Een methodiek — ontwikkeld door VDP-deskundingen —  waarbij 'going concern' en generatie-evenwichtig de voornaamste uitgangspunten vormen.

  • Aantal deelnemers per sessie: minimum 10 en maximum 25.
  • Na afloop van de sessie krijgen de cursusdeelnemers een gratis broodjeslunch aangeboden.

Informatiebijeenkomsten

rib-logo-200Niet alleen is de Nederlandse pensioenwereld in beroering, ook bij het DSM concern zijn er ontwikkelingen. Het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) voert dit jaar een strategiestudie uit om zich daarop voor te bereiden. De voorzitter van het pensioenfonds PDN, Hans van Suijdam, zal ons over deze studie informeren. Ook zal hij antwoord geven op vragen als: wat verwacht het pensioenfonds in de komende jaren en wat moet PDN doen om deze verwachtingen aan te kunnen? 

 

In 2018 wordt binnen PDN geëvalueerd of er gedurende de looptijd van het huidige 5-jarig pensioencontract voldoende pensioenpremie wordt betaald door werkgevers en werknemers. Bij iedere regiobijeenkomst zal een lid van het Verantwoordingsorgaan (VO) — tevens VDP lid — uitleggen hoe deze evaluatie heeft plaatsgevonden en hoe het VO de evenwichtige belangenbehartiging beoordeelt.

  • Uiteraard is er voldoende ruimte voor discussie en het stellen van vragen.
  • Na afloop van de bijeenkomst is er een gezellige nazit met een gratis hapje en drankje voor alle deelnemers.

Deelname

Aan de cursus en de bijeenkomsten kunnen niet alleen leden, maar ook overige belangstellenden — (aanstaande) gepensioneerden, ex-collega's, partners, etc. — deelnemen.

 

AANMELDEN

 

PRACHT-cursus in Heerlen/Sittard

Er zijn geen aanmeldingen meer mogelijk voor de PRACHT-cursus:

  • in Heerlen (op donderdag 29 november 2018) alsook
  • in Sittard (op maandag 3 december 2018)

Het maximale aantal deelnemers is bereikt voor beide sessies.

Locaties:

Zwolle

Delft

Heerlen