Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

vergaderen

Vacature secretaris

Onlangs heeft onze secretaris haar activiteiten helaas moeten stoppen. We zijn daarom op zoek naar een nieuwe secretaris, die zich bekommert om het wel en wee van de vereniging en het bestuur.

Als je interesse hebt, neem dan contact op met onze voorzitter Ger Wagemans (taairaterces.[antispam].@vdpdsm.nl).

 

Taken en verantwoordelijkheden (in het kort):

  • Verantwoordelijk voor het organiseren en de voorbereiding van de vergaderingen van bestuur en de Algemene Ledenvergadering (ALV) - inclusief de verslaglegging daarvan – en voor een correct verloop van de besluitvormingsprocessen.
  • Verantwoordelijk voor de actualiteit van de actie- en besluitenlijst(en) en monitort de tijdige uitvoering van die acties.
  • Adviseert over wet- en regelgeving voor zover relevant voor de vereniging.
  • Verantwoordelijk voor vereniging gebonden verplichtingen, zoals opstellen en naleven van statuten, bestuursreglement, aangiften bij Kamer van Koophandel, opstellen van jaarberichten e.d.

Meer info: