Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Video Archief

Naast tekstuele informatie communiceerde VDP met behulp van videopresentaties. 
Hiervoor werd een YouTube-videokanaal gebruikt.

 

 

Datum Video Tekst Bijzonderheden
2022/12/02 Nieuw Pensioenstelsel in het kort - Informatie over het nieuwe pensioenstelsel en de mogelijke gevolgen voor DSM-gepensioneerden
2022/06/30

Bezorgd & boos

- VDP-leden vertellen over hun zorgen m.b.t. tot indexatie van hun pensioen en het nieuwe pensioenstelsel.
2021/06/10

Het einde van de rekenrente?

PDF Harrie Wijnans (VDP Commissie Pensioenen)  in het kader van 'Het nieuwe pensioenstelsel in zicht'
2021/05/21

Heeft ons pensioenfonds nu wel of niet genoeg in kas?

PDF Marius Weehuizen (VDP Commissie Pensioenen) in het kader van 'Het nieuwe pensioenstelsel in zicht'
2020/12

Terugblik 2020 - vooruitblik 2021

- Ger Wagemans (voorzitter Vereniging DSM gePensioneerden)
2013/10

Het financiële toetsingskader (FTP) 

- Interviews met Henk van Rees (FNV Bondgenoten) en Harry Govers (Synergo VHP) t.g.v. de Regionale Informatiebijeenkomsten 2013