Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Uw vragen en opmerkingen

De contacten van het bestuur met de leden en van de leden onderling blijven over het algemeen beperkt tot informatie via Nieuwsflitsen en website of bijeenkomsten zoals Algemene Ledenvergadering en Regionale Bijeenkomsten. Zeker tijdens de heersende Corona-pandemie.

 

Nu men op het punt staat om een nieuw pensioenstelsel in te voeren, is het des te meer van belang dat u goed geïnformeerd wordt en blijft. Maar bovendien dat u van gedachten kunt wisselen, met (bestuurs-)leden van de VDP, over specifieke zaken rond het nieuwe stelsel. Met name over zaken die spelen in en rond ons eigen pensioenfonds PDN. 

 

Om dit mogelijk te maken hebben we voor een aantal onderwerpen een discussieforum ingericht. Hier kunt u vragen stellen, meningen deponeren, antwoorden geven omtrent specifieke zaken. Deze fora worden gemonitord door (een van) onze bestuursleden, die de discussies in goede banen leiden en zo mogelijk antwoord(en) geven op gestelde vragen.

 

NB: Hebt u persoonlijke vragen, stel deze dan rechtstreeks aan onze voorzitter, secretaris of penningmeester.

discussie

Klik voor het betreffende forum

sdfssdfd