Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Algemene Ledenvergadering 2022

De 10e Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van DSM gePensioneerden (VDP) wordt gehouden op donderdag 30 juni 2022, in het Golden Tulip Hotel Central, Burgemeester Loeffplein 98 te 's Hertogenbosch.

 

 Aanmelden vóór 28 juni 2022

  

  

  PROGRAMMA van de dag

Vanaf 11:00 uur Ontvangst met koffie en thee
11:30 uur

Algemene Ledenvergadering

13:00-14:00 uur Lunch met koffie/thee en belegde broodjes
14:00 uur

Presentaties over de Wet Toekomst Pensioenen (WTP):

 • Hoofdpunten uit de WTP
  door Harrie Wijnans (lid VDP Pensioencommissie)
 • Keuzes en consequenties binnen de WTP
  door Ger Wagemans (voorzitter VDP)

Gevolgd door discussies over de mogelijke keuzes.

15:30 uur

Rondvraag en sluiting van de ALV

Ca. 15:45 uur Nazit, om bij te praten met oud-collega's
 • Partners/introducés, aspirant-leden en overige geïnteresseerden zijn van harte welkom. 
 • Alleen leden hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

 Aanmelden vóór 28 juni 2022

  

 • De discussies over de mogelijke keuzes binnen de Wet Toekomst Pensioenen zijn voor het bestuur in hoge mate van belang bij de komende besprekingen met PDN.
 • Mocht u niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan de ALV 2022, dan nog kunt u via deze link uw mening, verwachting of standpunt ter zake aan ons melden.
 • Uw bijdragen moeten uiterlijk 28 juni 2022 bij ons binnen zijn. 

 

  AGENDA van de ALV

1. Welkomstwoord en opening, door de voorzitter Ger Wagemans
2. Notulen van de 9e Algemene Ledenvergadering, van 14 oktober 2021  
3. Jaarbericht 2021  
4.  Jaarrekening 2021  
5. Verslag Kascommissie  
6. Begroting 2022  
7. Benoeming nieuw lid in kascommissie
8. Goedkeuring wijziging Bestuursreglement    
9. Beëindiging bestuurslidmaatschap
10. Goedkeuring benoeming bestuursleden
11. Herbenoeming van bestuursleden

PDF-bestand

  Meer informatie

Uitgebreide informatie over de volgende onderwerpen is beschikbaar (in PDF-formaat):

 • Parkeren is mogelijk — tegen gereduceerd tarief — in de parkeergarage van het Golden Tulip Hotel Central.
 • Uitrijkaarten zijn verkrijgbaar bij binnenkomst, aan de VDP-ontvangstbalie (€10 contant betalen).