PDN Dekkingsgraad mei 2024: 127,6% Beleidsdekkingsgraad: 126,9%

VDP ALV 2024: Nieuwe Pensioenwet

 

 

 

leden

Nieuwe pensioenwet

 

Sociale Partners in de CEOD werken hard aan de transitie van PDN naar het nieuwe pensioenstelsel. Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de VDP geven Roel Mesters (dsm-firmenich) en Paul Smink (FNV) namens de CEOD een status update.

Ton de Boer zal namens de VDP de uitgangspunten van de VDP bij de overgang toelichten.De Algemene Ledenvergadering van de VDP wordt dit jaar gehouden op

  • woensdag 24 april 2024
  • in het Golden Tulip Hotel Central in 's Hertogenbosch
  • aanvang vergadering 11.30 uur (ontvangst vanaf 11.00 uur)

 

Nieuwe leden?

Geïnteresseerden zijn (als toehoorder) ook van harte welkom in de ledenvergadering. Nodig ex-collega's uit om ook te komen. En niet alleen van dsm-firmenich, maar ook van de andere bij PDN aangesloten bedrijven. Met een groeiend aantal leden kan de VDP ook meer bereiken!

AanmeldenMeer Info

 

Nieuwsflits

 

 

 

leden

Koepel Gepensioneerden: Nieuws

koepel-gepensioneerden 

 


Volgende pensioendebat op komst

Terwijl in den lande noest wordt gewerkt aan het omzetten van de meeste huidige pensioenregelingen in nieuwe contracten op basis van de vorig jaar aangenomen nieuwe Pensioenwet debatteert de Tweede Kamer op 4 april opnieuw over het onderwerp pensioenen. Uiteraard voorziet de Koepel Gepensioneerden de diverse pensioenwoordvoerders van de nodige munitie om de minister daarbij stevig aan de tand te voelen.
De uitwerking van de nieuwe wet verloopt verre van soepel
Leesmeer hierover in Nieuwsbrief 8 2024 van de Koepel.

 

Oproep: neem hoorrecht serieus!

Pensioen Pro (hèt blad over pensioenen in Nederland) besteedde in een paginagroot artikel aandacht aan de enquête die de Koepel recent onder haar lidverenigingen hield.

Belangrijkste conclusie: daar waar het in de nieuwe Pensioenwet aan verenigingen van gepensioneerden toegekende hoorrecht ten aanzien van de overgang naar een nieuwe pensioenregeling bij de meeste ondernemingspensioenfondsen door sociale partners ‘con amore’ wordt ingevuld, is dat bij veel bedrijfstakpensioenfondsen anders.
Daar worden bedoelde verenigingen laat uitgenodigd, minimaal betrokken en zien ze vaak maar weinig terug van hun input.
Leesmeer hierover in Nieuwsbrief 5 2024 van de Koepel.

Succesvol webinar over overgang naar nieuw pensioenstelsel

Terwijl in politiek Den Haag nog driftig wordt (na)gepraat over de vorige zomer in werking getreden nieuwe Pensioenwet, rollen in de pensioenwereld de eerste zogenaamde ‘transitieplannen’ van de band. Daarin geven sociale partners (werkgever en vakbond of ondernemingsraad) aan wat er naar hun mening bij het pensioenfonds in kwestie moet gebeuren:
Leesmeer hierover in Nieuwsbrief 4 2024 van de Koepel.


Het webinar terugkijken via onderstaande link.
https://www.youtube.com/watch?v=htDoebJRZCQ
gebruikte presentaties tijdens webinar.

Pensioenen weer bovenaan politieke agenda

Hoewel de nieuwe Pensioenwet op 1 juli vorig jaar is ingegaan en sociale partners en pensioenfondsen druk bezig zijn met de voorbereidingen van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, staat het onderwerp pensioen inmiddels weer bovenaan de politieke agenda.
Niet onlogisch ...
Leesmeer hierover in Nieuwsbrief 3 2024 van de Koepel.

 
 

Alle Nieuwsbrieven Koepel Gepensioneerden
Klik hier

Dekkingsgraad PDN februari 2024: 123,0%

Pensioenfonds DSM NederlandDe dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand februari met 2,0%-punt gestegen en bedroeg eind februari 123,0%. Gedurende de maand februari behaalden de aandelenmarkten een positief rendement. De rente steeg, hetgeen een positief effect had op de dekkingsgraad vanwege het feit dat het pensioenfonds een gedeelte van het renterisico afdekt. Per saldo was het resultaat op de dekkingsgraad positief.

 

Beleidsdekkingsgraad per 29 januari 2024: 127,1%
De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt bij de beslissing over toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

 

Ontwikkeling van de (beleids) dekkingsgraden

Lees meer ► PDN dekkingsgraad

Het nieuwe pensioenstelsel

Op deze pagina vindt u actuele informatie met betrekking tot het nieuwe pensioenstelsel.

Lees meer ►

Iedereen een nieuw pensioen, ook Eerste Kamer stemt voor pensioenwet

De nieuwe pensioenwet, de Wet toekomst pensioenen, is een feit. Over een paar jaar krijgen alle werkenden die via hun werkgever voor hun pensioen sparen of gespaard hebben een nieuwe regeling. Ook voor zzp'ers die voor een pensioen sparen, gaat er wat veranderen.
Lees meer ► NOS

Evenwichtige belangenbehartiging

evenwicht-3

In de overgang van het huidige naar het nieuwe pensioenstelsel zult u vaker met de term 'evenwichtige belangenbehartiging' worden geconfronteerd. Daarmee wordt bedoeld dat de pensioenaanspraken van alle groepen deelnemers in ogenschouw genomen moeten worden. Echter het betekent niet dat noodzakelijkerwijs moet worden gestreefd naar volledige gelijkheid bij elk te nemen besluit. Wel dat besluiten in redelijkheid en billijkheid uitlegbaar moeten zijn.
  
Er staat ons nog aardig wat uitleg te wachten, bij een pensioenfonds dat bestaat uit: 47% gepensioneerden, 32% slapers en 21% actieven*).*) Waarvan minder dan 1 op de 5 lid is van een vakbond.

Recente Nieuwflitsen