Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 04

Geplaatst op 07-10-2012  -  Categorie: Nieuwsflitsen

VDP Nieuwsflits

Redactie: Ton Baaten, Wouter de Wijn 2e jaargang, nr. 4, oktober 2012

  

De VDP heeft meer dan 1000 leden 

 

In juni heeft de VDP het 1000e lid mogen verwelkomen. Jan Peter de Vries uit Leiden is het duizendste. Hij heeft bij diverse onderdelen van DSM gewerkt, zowel in het Zuiden als in Delft.
Mieke van Wagenberg, onze voorzitter, heeft hem van harte welkom geheten en uiteraard bedankt voor het lidmaatschap waarmee hij het behartigen van de belangen van de gepensioneerden steunt.
 

  

Dekkingsgraad en de rekenrente
De dekkingsgraad (de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het pensioenfonds) van PDN is de laatste maanden onder de 100%. Dat geldt voor vele andere fondsen in Nederland. Diverse bestuurders van fondsen hebben inmiddels de verwachting uitgesproken dat er in de komende jaren gekort moet gaan worden op de uitkering. Zo ook bij PDN waar de dekkingsgraad in de zomer 98% was en de vooruitzichten, volgens het bestuur, somber zijn.

 

Dit heeft tot een levendige discussie geleid tussen deskundigen, die met het “Septemberpakket” van Staatssecretaris Krom een voorlopige uitkomst heeft gekregen. 
Bij het berekenen van de verplichtingen van een fonds voor de toekomst moet het fonds een rekenrente hanteren, die is gekoppeld is aan de rente op triple A staatsobligaties (Nederland, Duitsland). Deze obligaties leveren een laag rendement op omdat de markt deze vrijwel risicoloos inschat. In werkelijkheid maken vele fondsen, zoals ook PDN, een hoger rendement. In het 2011 was dat bij PDN 6,7%. Als teruggekeken wordt naar wat het gemiddelde rendement van vele fondsen is geweest in de afgelopen 20 jaar, dan is dat zeker meer dan 2,7%, de huidige risicovrije rekenrente. Toch moeten alle fondsen hun verplichtingen met dit rendement uitrekenen. Volgens Dick Sluimers, bestuursvoorzitter van ’s lands grootste pensioenbelegger APG, zou dan ook niet een uniforme risicovrije rekenrente moeten bepalen wat de verplichtingen van een fonds zijn, maar het te behalen rendement. Daarbij zou het te behalen rendement van het fonds in het verleden een indicatie mogen zijn. Dat zou betekenen dat niet ieder fonds dezelfde rekenrente hoeft te hanteren om zijn verplichtingen te berekenen.

 

In juli heeft minister Kamp een opening geboden om voor de rente met een looptijd langer dan 20 jaar een vast % te hanteren. De benadering blijft collectief. In het net gepubliceerde "Septemberpakket" heeft staatssecretaris Krom die rente voor 2013 vastgestel op 4,2 %. 

 

De Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) heeft de Staatssecretaris al laten weten teleurgesteld te zijn met dit voorstel. Immers voor vele vergrijsde fondsen, zoals dat van PDN, zal dat weinig soelaas bieden voor de dekkingsgraad. De verplichtingen, die de komende 20 jaar nodig zijn (dus voor de huidige gepensioneerden en zij die de komende jaren met pensioen gaan) blijven berekend met de lage marktrente van 2.7%. Alleen voor de pensioenverplichtingen die over 20 jaar en later in gaan mag de hogere rekenrente gebruikt worden.

 

Een risico van het blijven hanteren van de huidige (lage) rekenrente kan volgens deskundigen zijn dat fondsen risicomijdend gaan beleggen uit angst voor een verdere verlaging van de dekkingsgraad. Dat levert op termijn minder rendement op en dat pakt slecht uit voor de jongeren. Een fors deel van het pensioen moet immers gerealiseerd worden door rendementen op het vermogen in de toekomst.

 

PDN en het Septemberpakket
Biedt het "Septemberpakket" ruimte voor het PDN fonds ? Dat is nog niet duidelijk. PDN is een vergrijsd fonds. De lange termijnrente biedt beperkt soulaas. Op dit moment is de uitvoeringsorganisatie druk aan het rekenen wat dit betekent.

 

Het gemiddelde pensioen bij PDN is € 800 per maand. Korten op zo’n pensioen betekent een substantiële vermindering van de koopkracht. En die is toch al teruggelopen omdat er in de afgelopen jaren geen indexatie heeft plaatsgevonden. De pensioenen lopen nu  7% achter.
De VDP vindt het onaanvaardbaar dat er gekort zou kunnen worden. De VDP ondersteunt dan ook de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (waar wij lid van zijn), die de minister heeft laten weten dat het "Septemberpakket" onvoldoende is.

 

DSM en de vakorganisaties kunnen via hun landelijke organisaties, zoals de VNO/NCW, de Vakcentrale, de Stichting van de Arbeid en de SER ook vragen hetzelfde te doen. 

  

VDP Informatiebijeenkomsten 

Op 13 en 26 november a.s. zullen er respectievelijk in Delft en Heerlen informatieve VDP bijeenkomsten worden gehouden. De uitnodiging hiervoor ontvangt u binnenkort.