Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 07

Geplaatst op 10-01-2013  -  Categorie: Nieuwsflitsen  -  Auteur: Pierre Mulleners

VDP Nieuwsflits

Redactie: Mieke van Wagenberg 3e jaargang, nr. 7, januari 2013

  

Evenwichtige belangenbehartiging
De VDP werkgroep risicoprofiel heeft in het afgelopen najaar bekeken of het pensioenfonds bestuur evenwichtig is om gegaan met de belangen van de deelnemers en de pensioengerechtigden in zake de toeslagverlening.
De VDP heeft geconstateerd dat het bestuur aan de werkende deelnemers meer toeslagen (indexatie) heeft toegekend dan aan de gepensioneerden. De gepensioneerden missen 7,18% en de werkende deelnemers 1%.
Binnenkort wordt de dekkingsgraad per 31-12-2012 vastgesteld. Dat kan maatregelen tot gevolg hebben. Het VDP bestuur heeft het PDN bestuur eind vorig jaar een brief gestuurd, waarin wij aandacht vragen voor de ongelijke behandeling van de pensioengerechtigden. Hiermee moet rekening gehouden worden bij te nemen maatregelen in de naaste toekomst. Zie brief () >>>
De brief is ook gestuurd aan het College van Belanghebbenden, die het PDN bestuur ter verantwoording kan roepen.

Pensioenwetgeving
Een onderdeel van de nieuwe pensioenwetgeving, die bij het parlement ter behandeling ligt, is de organisatie van bestuur en belanghebbenden orgaan. Vanuit de maatschappij kan daar tot eind januari op gereageerd worden. De Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG), waar de VDP bij aangesloten is, vindt dat een aantal voorstellen gewijzigd moet worden.
Uitgangspunt van de wet is dat werkgevers, deelnemers en pensioengerechtigden evenwichtig vertegenwoordigd zijn in het bestuur van een pensioenfonds. Voor de pensioengerechtigden echter geldt dit toch weer niet. Zij mogen nooit meer dan 25% van het aantal zetels in een bestuur hebben.
Een ander punt is dat een deelnemersraad nu naar de rechter kan gaan als het vindt dat het bestuur de evenwichtige belangenbehartiging aan zijn laars lapt of onzorgvuldig gehandeld heeft. Omdat de deelnemers en pensioengerechtigden voortaan in het bestuur van een pensioenfonds opgenomen worden (bij PDN is dit reeds gerealiseerd) hoeft het belanghebbenden orgaan (dat straks de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad gaat heten) geen recht van advies meer te hebben, volgens de wetsvoorstellen. De deelnemers en pensioengerechtigden kunnen het bestuur dus niet meer voor de rechter dagen (vergelijkbaar met de bevoegdheid van de OR). Tot slot wil de KNVG dat niet alleen vakorganisaties het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor het bestuur maar ook Verenigingen van Gepensioneerden. (zie brief >>>). Er zal nog heel wat lobby werk van de KNVG aan te pas komen om een en ander gerealiseerd te krijgen.

De Werkgroep Pensioenakkoord kijkt wat de wetsvoorstellen voor gevolgen hebben voor het PDN bestuur en College van Belanghebbenden, welke keuzes in deze gemaakt kunnen worden en of de VDP daar een standpunt over moet ontwikkelen.

 

Contributie
In deze periode van het jaar wordt de contributie voor de VDP geïnd. Velen van u betalen met een incasso. Betaalt u op deze manier dan ontvangt u geen rekening. Anderen ontvangen wel een rekening met het verzoek te betalen. De VDP probeert de administratieve kosten laag te houden. Het innen van de contributie via een incassoprocedure is voor ons goedkoop. Mogen wij u hiertoe oproepen ? U kunt ons dit per e-mail (rces.pdv.[antispam].@gmail.com) laten weten met toevoeging van uw rekening nummer.


Algemene Ledenvergadering op woensdag 27 maart in Den Bosch
De Algemene Ledenvergadering van de VDP vindt, evenals vorig jaar, plaats in het Golden Tulip Hotel Central in Den Bosch. Dat is centraal in het land. Deze locatie bleek beschikbaar op woensdag 27 maart. Onze gastspreker is Gerard Rutten, de directeur van DSM Pension Services. Hij zal ons informeren over alle ontwikkelingen die op pensioengebied te verwachten zijn. In februari ontvangt u een uitnodiging.


() Deze artikelen zijn alleen toegankelijk voor leden en men wordt hiervoor dus gevraagd om in te loggen.
Indien u uw inlognaam en/of uw wachtwoord niet meer weet, kunt u de "Wachtwoord vergeten procedure" volgen en u krijgt dan uw inloggegevens per email toegestuurd.
(Wist u dat u, als u bent ingelogd, onder "Account wijzigen" uw zelf gekozen inlognaam en/of password kunt instellen?)