Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 08

Geplaatst op 20-03-2013  -  Categorie: Nieuwsflitsen  -  Auteur: Pierre Mulleners

VDP Nieuwsflits

Redactie: Mieke van Wagenberg 3e jaargang, nr. 8, Maart 2013

  

Algemene Ledenvergadering op woensdag 27 maart in Den Bosch
De Algemene Ledenvergadering van de VDP vindt, evenals vorig jaar, plaats in het Golden Tulip Hotel Central in Den Bosch. Dat is centraal in het land.

Onze gastspreker is Gerard Rutten, de directeur van DSM Pension Services. Hij zal ons informeren over alle ontwikkelingen die op pensioengebied te verwachten zijn.

In februari heeft u een uitnodiging ontvangen en u kunt nog tot 15 maart a.s. aanmelden. Kijk hier voor de agenda en meld je aan >>>  

  

Nieuwsbrief KNVG 

De Vereniging van DSM Gepensioneerden, VDP, is aangesloten bij de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden. De KNVG behartigt de inkomensbelangen van gepensioneerden richting de politiek. Regelmatig stuurt de KNVG een Nieuwsbrief naar zijn leden, die wij, de VDP, als lid, op onze website plaatsen.
Wij attenderen u graag op de KNVG Nieuwsbrief 2013-1 en KNVG Nieuwsbrief 2013-2. die weer veel informatie bevatten.
Wij wijzen u op de volgende onderwerpen:

  • De KNVG heeft een aantal punten geformuleerd die de Koepel als uitgangspunt gebruikt voor de beïnvloeding van de politiek die moet besluiten over de wijzigingsvoorstellen in de pensioenwet, de te hanteren rekenrente en de vermeende tegenstellingen tussen jong en oud.
  • Er is nog veel onduidelijk over de nieuwe pensioenwet. Discussies in de Tweede Kamer (overleg van 6 februari) hebben vanuit het kabinet nog niet tot de nodige helderheid geleid.
  • Via een ingezonden brief in Nieuwsbrief 1 en via een Volkskrant artikel in de KNVG Nieuwsbrief 2013-2 wordt uitgelegd met welke opeenstapeling van maatregelen inzake hun inkomen de gepensioneerden worden geconfronteerd en de reactie die dit heeft opgeleverd in de media en wellicht ook in de politiek.
  • Opnieuw een pleidooi van de KNVG om de huidige rekenrente te herzien, gesteund door een bijdrage van Towers Watson en Aon Hewitt, 2 gerenommeerde actuarissen. Staatssecretaris Klijnsma heeft eind februari in een brief uitgelegd niet van het huidige mechanisme af te willen. De KNVG heeft het parlement inmiddels de tegenargumenten toegestuurd. Wellicht dat de politiek luistert.
  • In de media wordt veel aandacht gegeven aan de vermeende “pensioen” tegenstelling tussen jong en oud. De KNVG sluit zich aan bij initiatieven om bruggen te slaan tussen jong en oud. Dit moet uitmonden in een gezamenlijk manifest dat eind maart zal worden aangeboden aan Staatssecretaris Klijnsma.