Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 10

Geplaatst op 15-07-2013  -  Categorie: Nieuwsflitsen  -  Auteur: Pierre Mulleners

VDP Nieuwsflits

Redactie: Mieke van Wagenberg 3e jaargang, nr. 10, Juli 2013
   

Positie gepensioneerden bij nieuwe pensioenwetgeving 

Eind mei is het Wetsvoorstel Versterking Bestuur Pensioenfondsen in de Tweede Kamer vastgesteld. De behandeling wordt in de komende weken in de Eerste Kamer voortgezet. Naast een versterking van het bestuur van het pensioenfonds wordt ook de positie van de gepensioneerden in het besturen van pensioenfondsen vastgelegd. De wetgever heeft bepaald dat de gepensioneerden direct vertegenwoordigd moeten zijn in het bestuur van een Pensioenfonds en uiteraard ook in het Verantwoording- of Belanghebbenden orgaan (nu bij DSM College van Belanghebbende geheten). De invloed van gepensioneerden is echter beperkter dan die van de deelnemers en de werkgever.
In een notitie “stand van zaken” hebben wij voor u de belangrijkste punten opgeschreven ten aanzien van de positie van de gepensioneerden.

 

Wet verlaging maximum opbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen
In dit wetsvoorstel wordt het maximale opbouwpercentage voor pensioenen verlaagd van 2,15% in 2014 naar 1,75%. Nu is het opbouwpercentage 2,25%.
De voorstellen beogen op korte termijn opbrengsten bij de overheid (minder fiscale aftrek). Omdat er minder wordt opgebouwd verwacht de regering dat de premie verlaagd kan worden. Zo zouden de huidige deelnemers “geld overhouden” dat omgezet kan worden in consumptie. De staatssecretaris roept hiertoe op in haar brief van 26 juni aan de Tweede Kamer.
Sociale partners hebben echter aangegeven de premie niet te willen verlagen. De meeste fondsen staan er niet goed voor en dus willen ze de premieruimte gebruiken om de dekkingsgraad te beschermen. Wordt de premie wel verlaagd, dan gaat dat vooral ten koste van de gepensioneerden, die eerder een korting tegemoet zullen zien. Voor de deelnemers betekent het dat zij meer tijd nodig hebben om een vergelijkbaar pensioen op te bouwen met nu.

 

Ziektekostenverzekering
In de vorige Nieuwsflits vroegen wij of er onder U leden zijn die met ons willen uitzoeken waarom de premie bij het Zilveren Kruis voor aanvullende verzekeringen leeftijd afhankelijk is. Blijkbaar zit u daar niet mee, want er heeft zich niemand aangemeld. Mocht iemand van u toch vinden dat het de moeite is om het contract met het Zilveren Kruis eens door te lichten, dan kunt u zich bij ons aanmelden via via ons e-mail adres rces.pdv.[antispam].@gmail.com of bel ons op 046-4432378. 

 

Nieuwe leden
Nieuwe leden blijven zich aanmelden. Dit is hard nodig want jaarlijks ontvallen ons leden vanwege de leeftijdsopbouw van de VDP.