Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 15

Geplaatst op 25-03-2014  -  Categorie: Nieuwsflitsen

VDP Nieuwsflits

Redactie: Mieke van Wagenberg 4e jaargang, nr. 15, Maart 2014
   

Wet verbetering bestuur pensioenfondsen 

Voor 1 juli van dit jaar moet het Bestuur van PDN (Pensioenfonds DSM Nederland) een keuze maken over de organisatie van het Bestuur en het College van Belanghebbenden. Dit is een gevolg van de nieuwe wet “Verbetering bestuur pensioenfondsen” die vorig jaar in werking trad. Hierin ligt vast dat gepensioneerden naar evenredigheid in Bestuur en Verantwoordingsorgaan (huidige CvB) vertegenwoordigd moeten worden. Bij het bestuur heeft de wet die vertegenwoordiging beperkt tot maximaal 25% van de zetels. Het huidige PDN bestuur heeft 9 zetels, 3 voor de werkgever, 3 voor de deelnemers en 3 voor de gepensioneerden. De zetels van de werkgeversleden tellen dubbel, ieder werkgeverslid vertegenwoordigt 2 stemmen. Zo zijn de stemmen “eerlijk” verdeeld, 50% voor de werkgever, 25% voor de deelnemers en 25% voor de gepensioneerden. Dit heet “gewogen stemverhoudingen”.
De Nederlandse Bank (DNB), die de nieuwe bestuursstructuur moet toetsen, interpreteert de nieuwe wet anders. Bij 9 zetels zijn 3 gepensioneerden zetels meer dan 25% van het totaal aantal zetels, ondanks het feit dat de gepensioneerden bij besluitvorming niet meer dan 25% van de stemmen hebben. En daar zou het toch om moeten gaan bij “evenredige vertegenwoordiging”. DNB lijkt vooralsnog te kijken naar ‘zetels’ en niet naar ”stemmen”. Dit zou slecht kunnen uitpakken voor de gepensioneerden. Die kunnen daardoor minder zetels toegewezen krijgen dan waar ze in stemmen recht op zouden hebben.

Daarom hebben de koepels van gepensioneerden verenigingen KNVG en NVOG, mede op initiatief van de VDP, in een brief aan Staatssecretaris Klijnsma gevraagd hierover duidelijkheid te verschaffen. Wij hebben PDN gevraagd ook actie te ondernemen en bij de organisatie van het PDN bestuur rekening te houden met de belangen van de gepensioneerden (zie: Brief VDP inzake evenwichtige belangen verdeling bestuur PDN, d.d.140324).

 

Het lange wachten op het nieuwe FTK 

In november hebben wij in onze regiovergaderingen(slotje) met u gesproken over de verschillende elementen van het nieuwe Financiële Toetsingskader (FTK). Die waren toen nog niet duidelijk, maar de verwachting was dat het FTK eind van 2013 zou worden gepubliceerd. Niets is minder waar. Er is een groot meningsverschil tussen de regering (met name het Ministerie van Financiën) en een aantal grote pensioenfondsen (zoals ABP en Zorg&Welzijn) over de inrichting van het FTK.
De regering wil veel zekerheid voor de nominale uitkering. Daarvoor moeten de reserves van de pensioenfondsen nog groter worden dan nu. Het gevolg zal zijn dat er nog vele jaren niet geïndexeerd kan worden. Dat is slecht voor gepensioneerden en nog slechter voor deelnemers die zo veel lagere aanspraken opbouwen.
De grote fondsen willen minder zekerheid voor de nominale uitkering. Daar zijn minder reserves voor nodig en zo kan er eerder geïndexeerd worden. Uiteraard is er wel meer risico op korten. Deze fondsen kiezen voor groter risico omdat indexatie zo belangrijk is voor de deelnemers. 
Op de website van PDN wordt uitgebreid toegelicht dat de PDN deelnemers en gepensioneerden meer risico willen lopen ten aanzien van hun opbouw en uitkering dan gemiddeld bij andere fondsen (zie: Risicobereidheidsonderzoek 2013 >>). Bij de consultatie door Sociale Partners over de nieuwe pensioenregeling zullen wij, de VDP, rekening houden met deze resultaten. 

 

Algemene Leden vergadering op 10 april in Den Bosch
Niet vergeten: donderdag, 10 april a.s. begint om 13.00 uur de Algemene Ledenvergadering in Golden Tulip Hotel Central in Den Bosch. Vanaf 12.00 uur bent u welkom voor een broodje en na afloop kunt u nog napraten met oud-collega’s.

 (slotje) Deze artikelen zijn alleen toegankelijk voor leden en men wordt hiervoor dus gevraagd om in te loggen. Indien u uw inlognaam en/of uw wachtwoord niet meer weet, kunt u de "Wachtwoord vergeten procedure" volgen en u krijgt dan uw inloggegevens per email toegestuurd.
(Wist u dat u, als u bent ingelogd, onder "Account wijzigen" uw zelf gekozen password kunt instellen?)