Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 18

Geplaatst op 18-09-2014  -  Categorie: Nieuwsflitsen

VDP Nieuwsflits

Redactie: Mieke van Wagenberg 4e jaargang, nr. 18, September 2014
   

De contouren van de nieuwe DSM-pensioenregeling 

is het onderwerp in de 3 regionale VDP-informatiebijeenkomsten in november  

in Delft, Heerlen en Zwolle.  

 

Daar worden decontouren toegelicht door Harry Govers,cao-onderhandelaar namens Synergo-VHP en lid van de VDP. Hij heeft in zijn portefeuille speciaal aandacht voor pensioenen. 

Sociale partners van DSM bereiden een nieuwe pensioenregeling voor die in 2015 van kracht moet worden. Dit is een gevolg van nieuwe pensioenwetgeving. Begin november verwacht de VDP dat de contouren vorm krijgen. Harry Govers volgt – als cao-onderhandelaar- deze ontwikkelingen op de voet. 

Het bestuur van de VDP verwacht – na de toelichting op de contouren – dat de aanwezige gepensioneerden hun mening kenbaar maken zodat het bestuur inzicht krijgt in hun opvattingen. Die zal het bestuur gebruiken wanneer het advies uitbrengt aan sociale partners over de nieuwe pensioenregeling. 

 

Gezien het belang van het onderwerp nodigt het bestuur daarom niet alleen de leden maar alle gepensioneerden uit. Zo kunnen niet-leden nader kennis maken met de Verenigingvan DSM Gepensioneerden (VDP) en zich – hopelijk- aanmelden als lid.  

 

Zoals gebruikelijk is er naast de inleiding en de discussie ook ruimschoots gelegenheid vooronderling informeel contact.  

 

De bijeenkomstenvinden plaats op: 

 

 • dinsdag 11 november 2014 om 11 uur in DELFT (voorafgaand aan de Seniorenmiddag),
  Lijm & Cultuur, Rotterdamseweg 272, 2628 AT, tel. 015 2629400
   
 • woensdag 12 november 2014 om 14 uur in HEERLEN,
  Auberge de Rousch, Kloosterkensweg 17, 6419 PJ, tel. 045 571 5890

 • vrijdag 14 november 2014 om 14 uur in ZWOLLE
  Bilderberg Hotel Wientjes, Stationsweg 7, 8011 CZ , tel. 038 425 4254 

 

U kunt u t/m 31 oktober opgeven via het Inschrijfformulier op de VDP-website www.vdpdsm.nl. 

 

 

Financieel Toetsingskader  

 

In Nieuwsflitst 17 hebben wij toegelicht wat de kernpunten zijn van het nieuwe Financiële Toetsingskader, dat door staatssecretaris Klijnsma naar de Tweede Kamer is gestuurd. Inmiddels hebben veel organisaties negatief gereageerd op de voorstellen. Alleen de jongeren organisaties zijn gematigd positief. De belangrijkste kritiekpunten zijn: 

 

 • De staatssecretaris zegt in haar Toelichting dat een goed pensioen een geïndexeerd pensioen is, tegelijkertijd eist zij zoveel extra vermogen dat indexatie in de komende jaren niet mogelijk is.  

 • Met al dat extra vermogen wordt gesuggereerd dat er meer zekerheid is op een goed pensioen. In werkelijkheid zal het pensioen voor deelnemers en gepensioneerden niet zijn waarde behouden (geen waardevast pensioen) omdat er niet geïndexeerd wordt.  

 • De aanspraken die de deelnemer ieder jaar opbouwt worden gefinancieerd door de premie. Het wetsvoorstel stelt dat die kostendekkend moet zijn. Echter hetzelfde wetsvoorstel staat toe, dat die premie wordt gemiddeld op basis van andere voorwaarden dan die waarop de aanspraken worden uitgerekend. Dat betekent dat er de komende jaren te weinig premie betaald zou kunnen worden.  

Op woensdag 3 september heeft de vaste kamercommissie van Sociale Zaken in de Tweede Kamer geluisterd naar al die bezwaren van belanghebbenden. Het standpunt van de gezamenlijke ouderen- en gepensioneerden-organisaties en de daarmee samenhangende vragen die zij ter voorbereiding van deze bijeenkomst naar de Tweede Kamer hebben gestuurd, zijn te lezen op onze website.  

De toelichting van Jaap van der Spek (Voorzitter NVOG), die namens deze organisaties sprak is ook te horen op onze website.  

Uiteraard heeft de VDP meegewerkt aan deze inbreng.  

Het is nu aan het parlement om over het wetsvoorstel te besluiten. Overigens zijn de verwachtingen van de gepensioneerden organisaties niet erg hoopvol. 

 

 

Groei ledenaantal VDP 

 

Bijna 100 nieuwe leden hebben positief gereageerd op de flyer bij het PDN Jaarberichten zich aangemeld bij de VDP. Hartelijk dank en hartelijk welkom aan de nieuweleden. Groei van de Vereniging van DSMGepensioneerden is belangrijk want een krachtige, invloedrijke VDP kanalleen maar bestaan als zij naast kwaliteit op het gebied van pensioenzaken– en die is er - ook een grote omvang heeft. En daarom willen wij nog veel meer leden. 

 

 (slotje) Deze artikelen zijn alleen toegankelijk voor leden en men wordt hiervoor dus gevraagd om in te loggen. Indien u uw inlognaam en/of uw wachtwoord niet meer weet, kunt u de "Wachtwoord vergeten procedure" volgen en u krijgt dan uw inloggegevens per email toegestuurd.
(Wist u dat u, als u bent ingelogd, onder "Account wijzigen" uw zelf gekozen password kunt instellen?)