Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 21

Geplaatst op 01-11-2014  -  Categorie: Nieuwsflitsen

VDP Nieuwsflits

Redactie: Mieke van Wagenberg 4e jaargang, nr. 21, november 2014

DeTweede Kamer heeft het nieuwe Financiële Toetsingskader aangenomen  

Ondanks veel waarschuwingen heeft de Tweede Kamer de voorstellen, om het Financiële Toetsingskader te wijzigen, aangenomen. Koepels van ouderenorganisaties, het VDP bestuur, de vakbeweging, de pensioenfederatie en ook veel individuen, zoals u, hebben hun stem laten horen. 


 

De Tweede Kamer heeft helaas selectief geluisterd. 

En nu lezen wij vrijwel dagelijks in de krant dat deze voorstellen er voor zorgen dat jong en oud in de komende jaren geen indexatie zullen ontvangen. Het is maar de vraag of dat ooit wordt ingehaald. De oorzaak is dat pensioenfondsen in de komende jaren meer reserves moeten aanleggen dan tot nu toe. En wanneer dat geld eenmaal is gespaard, dan kan het maar mondjesmaat worden uitgekeerd. 

 

Gelukkig heeft de CDA-fractie wel geluisterd en het Centraal Planbureau (CPB) gevraagd opnieuw te berekenen wat de effecten zijn van alle voorstellen van het Financiële Toetsingskader voor de verschillende generaties en de premie. Het CPB heeft dit namelijk niet berekend. Het heeft alleen deelberekeningen gemaakt. Nu lijken de integrale doorrekeningen van de pensioenfondsen veel slechter uit te pakken dan de opstelsom van de deelberekeningen van het CPB.

 

De Eerste Kamer moet de voorstellen nog goedkeuren. Natuurlijk gaan alle organisaties weer aan de slag om de Eerste Kamer te overtuigen dat de voorstellen verbeterd moeten worden.

Wij doen mee met de Koepels van gepensioneerden.

 

Wat zijn de gevolgen van het Financiële Toetsingskader voor onze pensioenregeling? Wilt u dat weten? Kom dan naar een van de komende regionale informatiebijeenkomsten van de VDP in Delft, Heerlen of Zwolle.

 


Regionale informatiebijeenkomsten van de de VDP bij u in  de buurt 

Sociale partners van DSM bereiden een nieuwe pensioenregeling voor vanwege alle wijzigingen in de pensioenwet, zoals het Financiële Toetsingskader. De VDP mag hier een advies over uitbrengen.

 

CAO-onderhandelaar en lid van de VDP, Harry Govers, zal een toelichting geven op de contouren van de nieuwe DSM-pensioenregeling.

Daarna wil het VDP bestuur graag uw opvattingen over dit onderwerp horen. Die kan het bestuur gebruiken voor het advies aan sociale partners.

 

Omdat het onderwerp zo belangrijk is, zijn alle gepensioneerden welkom.

 

Na afloop is er tijd voor onderlingcontact. Velen hebben zich opgegeven.
Dat kunt u ook nog doen!  En neem een oud-collega mee die (nog) geen lid is.

 

De bijeenkomsten vinden plaats op:  

  • dinsdag 11 november 2014 om 11 uur in DELFT, (voorafgaand aan de Seniorenmiddag),  Lijm & Cultuur, Rotterdamseweg 272, 2628 AT, tel. 015 262 9400  
  • woensdag 12 november 2014 om 14 uur in HEERLEN, Auberge de Rousch, Kloosterkensweg 17, 6419 PJ, tel. 045 571 5890
  • vrijdag 14 november 2014 om 14 uur in ZWOLLE, Bilderberg Hotel Wientjes, Stationsweg 7, 8011 CZ , tel. 038 425 4254  

 

U kunt u tot woensdag 5 november aanmelden: 

Wij hopen velen van u daar te ontmoeten.