Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 24

Geplaatst op 23-01-2015  -  Categorie: Nieuwsflitsen

Vereniging van DSM gePensioneerden   

Nieuwsflits 24
27 januari 2015
 

Nieuw Financieel Toetsingskader in pensioenwet aangenomen   

Ondanks enorme kritiek van vrijwel iedereen, die bij pensioenen betrokken is, heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel eind vorig jaar zonder veel wijzigingen aangenomen. De gevolgen zijn groot. Er moeten hogere buffers komen, waardoor de dekkingsgraad lager wordt en er niet geindexeerd wordt. Bovendien blijft het mogelijk dat er een te lage premie wordt betaald voor de opbouw van het pensioen van de werknemers. En dat gaat ten koste gaan van het vermogen dat voor gepensioneerden is bestemd. De ouderenkoepels - en de VDP - verzetten zich tegen de onevenwichtigheid van deze premie  

   

Vóór 1 juli a.s. moet de pensioenregeling van DSM worden aangepast aan het nieuwe Financiële Toetsingskader. De VDP heeft de toezegging hier advies over uit te brengen en dat zullen we doen. Speerpunten voor ons zijn:   

  • een kostendekkende premie en
  • een indexatiebeleid voor gepensioneerden en deelnemers bij dezelfde dekkingsgraad.

Lees meer ... slotje  

Eerste_Kamer