Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 29

Geplaatst op 07-04-2015  -  Categorie: Nieuwsflitsen

Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 29 

8 april 2015 

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen gedaald 

Per 1 januari 2015 is het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) voor pensioenfondsen ingevoerd. Eén van de doelen van het nFTK is dat er minder op dagkoersen zal worden gestuurd. Daarom moeten alle pensioenfondsen vanaf 2015 gebruik maken van de beleidsdekkingsgraad.

Daling
rente_dalingDe beleidsdekkingsgraad van de pensioensector is in de eerste twee maanden van 2015 gedaald. Eind december 2014 bedroeg de beleidsdekkingsgraad nog 110%, per ultimo februari is deze afgenomen naar 109%. Het is de verwachting dat deze in de komende maanden nog ver
der zal dalen. 

 

Bron: Statistisch nieuwsbericht d.d. 25 maart 2015 - De Nederlandsche Bank 

Beleidsdekkingsgraad...
is een 12-maands gemiddelde dekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad van februari 2015 is dus het gemiddelde van alle niet-gemiddelde dekkingsgraden van de maanden maart 2014 tot en met februari 2015.