Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 33

Geplaatst op 27-05-2015  -  Categorie: Nieuwsflitsen

Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 33 

28 mei 2015 

Vakbonden geïnformeerd over kanttekeningen bij pensioenafspraken binnen nieuwe DSM-CAO 

In de voorgaande Nieuwsflits meldden wij u dat de sociale partners (DSM en de vakbonden) overeenstemming hebben bereikt over een nieuwe CAO. Deze bevat een groot aantal pensioenafspraken, die ook ons — gepensioneerden — raken. Het bestuur van Pensioenfonds DSM moet aangeven of het deze afspraken kan uitvoeren. En in de komende dagen raadplegen de vakorganisaties hun leden. 

In aanloop naar deze bijeenkomsten heeft de Vereniging van DSM gePensioneerden (VDP) de vakbonden het volgende laten weten:

Kostendekkende premie
De vakbonden verwachten dat de verhoging van de pensioenpremie (van 22 tot 24%) voldoende is voor een volledige kostendekkende opbouw van de aanspraken van de actieven. Echter, 
door — nog niet te voorzienen — omstandigheden kan dit niet kostendekkend blijken. Zoals dat in de afgelopen 9 jaar ook het geval geweest. Een deel van de pensioenopbouw is daardoor gefinancierd uit het opgebouwde pensioenfondsvermogen.
 

ster_blauwDe VDP vindt dit geen optie meer voor het nieuwe contract. Mochten er in de loop van het contract, wij denken aan de looptijd van de CAO, onverhoopt tekorten ontstaan, die net als in de achter ons liggende jaren de dekkingsgraad beïnvloeden, dan moet dit gecorrigeerd worden in afspraken tussen werkgever en werknemers.

Indexatie-achterstand
Met betrekking tot andere afspraken zien wij met genoegen dat gestreefd wordt naar evenwichtigheid. Dit komt tot uitdrukking in o.m.:
 

  • het gelijke tempo van indexeren en
  • een herstelplan-systematiek met de geboden ruimte van 7 jaar voor autonoom herstel en
  • de gemaximeerde korting in geval een kortere herstelperiode nodig is.

Met de nieuwe premiesystematiek vervalt evenwel de mogelijkheid om het tekort aan premie uit het verleden te herstellen, zonder dat de aanspraken hiervoor zijn gecorrigeerd.

ster_blauwEchter, de gepensioneerden hebben inmiddels een indexatie-achterstand van ruim 11%  opgelopen. Naar onze mening moet  zodra er inhaalindexaties plaatsvinden  voorrang worden gegeven aan de gepensioneerden, ter compensatie van de opgelopen achterstand t.o.v. de indexatie van de actieven.
 

help  

Bent u lid van een vakbond?
U kunt ons helpen!
 

Stuur een e-mail naar uw vakbondsvertegenwoordiger.
Laat uw stem horen op de komende ledenvergadering.

Lees meer ...  


CAO 2015-2016
Het onderhandelings-resultaat dat DSM en de vakorganisaties hebben bereikt voor een nieuwe tweejarige CAO.
 

Lees meer ...