Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 38

Geplaatst op 25-08-2015  -  Categorie: Nieuwsflitsen

Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 38 

27 augustus 2015 

Bezwaren tegen regels voor omzetting prepensioen (PPS)

Het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) heeft recentelijk aangekondigd dat de regeling Vrijwillig Pensioensparen (VPS) wordt beëindigd en dat er nieuwe regels gelden voor de aanwending van prepensioenkapitaal (PPS).

 

Deelnemers PPS overrompeld

De prepensioenregeling kon worden gebruikt om met vervroegd pensioen te gaan en/of het ouderdomspensioen te verhogen. Tot nu toe gold voor de omzetting een rekenrente van 4%. Per 1 september worden de betreffende regelingen gewijzigd.

  • Voor  aanwending t.b.v. prepensioen wordt het 4%-omzettingstarief gehandhaafd.
  • Voor aanwending t.b.v. levenslang ouderdoms- en partnerpensioen zal voortaan een kostendekkend tarief gaan gelden. 
  • Voor beide regelingen geldt dat er vanaf nu ook 2% uitvoeringskosten in rekening worden gebracht.

uitroeptekenDit alles zal aanmerkelijke financiële gevolgen hebben m.n. bij omzetting naar een ouderdomspensioen.

Onrechtvaardige verschillen

Ingaande 1 juli j.l. is ook de regeling Vrijwillig Pensioensparen (VPS) beëindigd. Het spaarsaldo VPS is — op basis van het gunstige 4%-tarief — omgezet in pensioenaanspraken voor oudersdomspensioen of oudersdom- en partnerpensioen.

uitroeptekenDit staat in schrille tegenstelling tot de regeling voor PPS-deelnemers. Voor hen geldt in deze een (ongunstig) kostendekkend tarief.

 

Onze bezwaren

De Vereniging van DSM gePensioneerden (VDP) heeft — tegen de snelle uitvoering van de nieuwe PPS-regels — onderstaande bezwaren kenbaar gemaakt bij de sociale partners (werkgever en vakorganisaties) :

  • Het is onrechtvaardig om de gevolgen van de aanpassingen volledig ten laste te laten komen van de (voormalige) DSM-medewerker, die  over een paar jaren met pensioen gaat en geen tijd meer heeft om iets te compenseren.
  • Het is niet acceptabel dat voor omzetting naar ouderdomspensioen de regeling voor PPS-deelnemers ongunstig afsteekt bij die van de VPS-deelnemers.

Gezien het voorgaande moet er een langere overgangsperiode komen voor het aanwenden van PPS-gelden t.b.v. een ouderdomspensioen. De kosten, die daarmee gepaard gaan, dienen ten laste te komen van de sociale partners en niet van het pensioenfonds.

 

Zie ook de brief van de VDP aan de sociale partners.

Broken-Piggy-Bank


Toelichting:

 

Omzettingstarief
De rekenrente die wordt gehanteerd bij omzetting van gespaard kapitaal naar uitkeringskapitaal (VPS en PPS).

 

Uitvoeringskosten
Er worden drie kostensoorten onderscheiden: de kosten van het pensioenbeheer, de kosten van het vermogensbeheer en de transactiekosten.


Zie ook:

 

Einde VPS en nieuwe regels voor prepensioen
(bron: PDN)