Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 40

Geplaatst op 21-09-2015  -  Categorie: Nieuwsflitsen

Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 40 

21 september 2015 

Klijnsma belooft meer aandacht voor ouderenbeleid

Op 8 september j.l. waren de ouderenorganisaties KNVG, NVOG, NOOM, PCOB en Unie KBO uitgenodigd bij staatssecretaris Klijnsma.


Pensioenen
De staatsecretaris wilde geïnformeerd worden over het laatste voorstel van de ouderenorganisaties voor een nieuw pensioenstelsel, het zg. ISDC-systeem. In datzelfde gesprek hebben de koepels laten weten, dat zij een voorkeur hebben voor het voortbestaan van de uitkeringsovereenkomst, zoals nu bijna 90% van de deelnemers heeft. Hiervoor hebben de koepels een systeem voorgesteld met een lage, stabiele rekenrente, waardoor minder zekerheid nodig is en dus minder grote buffers met meer kans op indexatie dan onder het huidige Financiële Toetsingskader.

Koopkracht
De staatssecretaris heeft toegezegd in overleg met minister Asscher na te zullen gaan wat alle maatregelen in de afgelopen jaren voor gevolgen hebben voor de koopkracht van de ouderen en hierover naar het Parlement te rapporteren.

Luisteren naar ouderen
De staatssecretaris heeft laten zien dat zij de inbreng van de ouderen zeer serieus neemt. En heeft toegezegd zich — in overleg met minister Asscher en staatssecretaris Van Rijn (zorg) — opnieuw in te zetten om het ouderenbeleid bij de overheid meer aandacht te geven.

 

Lees meer in het verslag.

 

jette_klijnsma

 

ISDC-systeem in het kort
Het 'Individueel Solidair Defined Contribution'- systeem is een verdere uitwerking van variant IV van de door de SER uitgewerkte voorstellen.

Kenmerken van het ISDC-systeem zijn dat iedere deelnemer zijn eigen pensioenkapitaal spaart en dat na de pensioendatum opeet. Het risico voor ouder worden en het risico van beleggen worden jaarlijks gedeeld. Na overlijden van de deelnemer valt het eventuele overschot van het gespaarde pensioenkapitaal toe aan het collectief.