Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 45

Geplaatst op 09-01-2016  -  Categorie: Nieuwsflitsen

Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 45 

9 januari 2016 

♦♦♦   Het bestuur van de VDP wenst u en uw dierbaren een voorspoedig 2016   ♦♦♦

Pensioenfondsbestuur en Verantwoordingsorgaan zoeken nieuwe leden

PDN_logoMet deze boodschap heeft het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) u voor de kerstdagen geïnformeerd over de komende verkiezingen.

  • Het PDN-bestuur wordt kleiner, van 12 naar 8 leden.
    Er worden kandidaten uit de pensioengerechtigden gezocht, voor 2 gepensioneerdenzetels in het bestuur.
  • De samenstelling van het Verantwoordingsorgaan (VO) verandert niet.
    Naast kandidaten voor de werknemerszetels, worden er ook kandidaten gezocht uit de pensioengerechtigden voor de 4 gepensioneerdenzetels in het VO.

In principe kan iedere pensioengerechtigde van PDN zich kandidaat stellen voor zowel het PDN-bestuur alsook het Verantwoordingsorgaan. In de praktijk worden aan deze functies hoge eisen gesteld zowel wat kennis betreft als ook aan ervaring op diverse relevante gebieden. Bestuursleden van pensioenfondsen moeten bovendien worden goedgekeurd door de Nederlandse Bank. In de informatie van het PDN wordt hier uitvoerig op ingegaan. 

 

Het is belangrijk dat er voor de gepensioneerden voldoende geschikte kandidaten zijn voor zowel het PDN-bestuur alsook het VO. Diverse kandidaten hebben zich reeds aangemeld. Mocht u overwegen om zich kandidaat te stellen, dan kunt u dat doen tot vrijdag 15 januari a.s.