Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 46

Geplaatst op 30-01-2016  -  Categorie: Nieuwsflitsen

Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 46 

31 januari 2016 

Kanttekeningen bij vernieuwd PDN-pensioenreglement

De sociale partners (vakbonden en werkgever) beoordelen momenteel het vernieuwde pensioenreglement van het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN). Bij een aantal punten in dit reglement plaatst het VDP-bestuur kanttekeningen.

 

1. Indexeringsachterstand

Momenteel is de termijn, voor het inhalen van indexeringsachterstand, van onbepaalde duur. Echter het PDN-bestuur stelt voor om deze termijn te beperken tot 15 jaren. Ter informatie:

  • In de periode 2007 t/m 2014 hebben gepensioneerden een achterstand opgelopen van 11,16% in totaal. Dat is 2x zoveel achterstand als actieven, in dezelfde periode.
  • Alleen al in de periode 2007 t/m 2010 hebben gepensioneerden een achterstand opgelopen van 4,32%. Daarentegen zijn de actieven in deze periode volledig gecompenseerd (via CAO).

Bij een termijn van 15 jaren worden op den duur de oudste 4 jaren niet meer meegerekend. Gepensioneerden raken dan de indexering over de periode 2007 t/m 2010 kwijt. Voor hen is dit derhalve een permanent koopkrachtverlies.
Een verkapte korting op hun indexering dus!         

 

2. Achterstand inhalen

Door de sociale partners is afgesproken om de indexeringsachterstand 'pro rata' (naar evenredigheid) in te halen. De wijze, waarop het begrip 'evenredigheid' wordt ingevuld, is nog niet duidelijk. Achterstand inhalen leidt voor actieven uiteindelijk tot volledig koopkrachtherstel.

 

Echter voor gepensioneerden wordt alleen het toekomstig koopkrachtverlies gerepareerd. Maar nooit meer het reeds geleden verlies. Naar de mening van de VDP moet in het nieuwe pensioenreglement bij inhaalacties danook rekening worden gehouden met de duur van de achterstand. 

 

3. Kostendekkende premie

Ingaande 2016 bedraagt bij DSM Nederland de pensioenpremie 24%. Of dit kostendekkend is, wordt in 2018 geëvalueerd. Mocht dan blijken dat deze premie niet voldoende kostendekkend is, dan zullen aanvullende maatregelen genomen moeten worden. 

 

Echter, bij DSM wordt al tien jaar lang geen kostendekkende premie meer betaald. Een toekomstige onderdekking mag — naar mening van de VDP — niet ten koste gaan van de pensioenuitkeringen, maar moet via de pensioenopbouw en/of pensioenpremie vereffend worden.


 

PDN_logo


Lees meer in de brief aan de sociale partners.

 

Een kopie van deze brief is verstuurd naar het Verantwoordingsorgaan en leden van het bestuur van het pensioenfonds.