Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 50

Geplaatst op 15-03-2016  -  Categorie: Nieuwsflitsen

Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 50 

16 maart 2016 

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds DSM Nederland

U heeft van het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) een uitnodiging ontvangen om uw stem uit te brengen op kandidaten voor het Verantwoordingsorgaan (VO). Het VO telt 8 leden waarvan 4 leden namens de gepensioneerden. Er zijn 10 kandidaten voor de gepensioneerden waaruit gekozen kan worden.

Op de website van PDN leest u in een extra Nieuwsbrief wie zij zijn, waarom zij zich kandidaat stellen en wat zij wel of niet belangrijk vinden.

 

Het is verheugend dat er zoveel kandidaten zijn die het PDN-bestuur geschikt acht om lid te worden van het VO. En ú bepaalt wie deel zal uit maken van het VO.

Dus breng vooral uw stem uit!
Mocht u niet alle kandidaten kennen, dan kan de VDP u helpen bij het maken van een keuze. VDP-bestuursleden hebben met alle 10 kandidaten gesproken en hen vragen gesteld over:

 • hun kennis en ervaring,
 • welke rol zij voor het VO zien en welke bijdragen zij daaraan denken te kunnen leveren,en
 • hoe zij als eventueel gekozene hun achterban, dus de gepensioneerden, denken te raadplegen en anderszins te betrekken bij besluitvorming.

Dat laatste vinden wij belangrijk, omdat binnen de VDP in de afgelopen jaren veel pensioenkennis is opgebouwd, die wij graag benut zien ter verbetering van de positie van de gepensioneerden. Deze kennis willen wij graag delen met de vertegenwoordigers van de gepensioneerden in het VO. Wij zijn immers hun georganiseerde achterban.


Het is vervolgens aan de gekozen VO-leden, te beoordelen hoe zij ónze belangen afwegen tegen de belangen van de actieve deelnemers en slapers. 


tip-clipartVDP-bestuursleden hebben met VO-kandidaten gesproken over hun kandidatuur. Voor meer informatie lees het verslag van de interviews.


 

PDN_logo


Onze voorkeur

Het VDP-bestuur geeft de voorkeur aan kandidaten die:

 • voor continuïteit zorgen,
 • veel kennis hebben van pensioenen en van het PDN,
 • op een of andere manier actief betrokken zijn (geweest) bij de VDP, en
 • met de VDP willen overleggen.

Tot slot hebben wij geprobeerd te letten op elkaar aanvullende eigenschappen van de kandidaten. Zo is het VDP-bestuur gekomen tot de onderstaande lijst met kandidaten van onze voorkeur (in alfabetische volgorde):

 • Martin Aertsen,
 • Henk Beun,
 • Dirk van de Bos,
 • John van Engelen,
 • Harry Govers,
 • Jan Grooten.

Wij hopen hiermee informatie te geven, die u kan helpen met kiezen.


Breng uw stem uit vóór 12 april.