Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 60

Geplaatst op 15-10-2016  -  Categorie: Nieuwsflitsen

Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 60 

18 oktober 2016 

Pensioenkorting dreigt! Echter waarom?

Het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) heeft bekendgemaakt dat de huidige beleidsdekkingsgraad beneden de 100% ligt. Volgens de regels gesteld in het nFTK (nieuw Financieel Toetsingskader) lijkt pensioenkorting bij PDN nu heel dichtbij.

 

Een andere visie

Naar onze raming kan PDN al bij een rendement van ca. 1,3% aan haar verplichtingen t.o.v. actieven, slapers en gepensioneerden voldoen. Waarom dan toch korten? Omdat de regels van het nFTK dat voorschrijven!?

 

Een andere methode

Wij zijn van mening dat o.a. met gebruikmaking van een andere rekenmethodiek (de zg. kasstroommethode) er niet gekort hoeft te worden. Dit standpunt heeft er —  via onze invloed in de landelijke vertegenwoordiging van gepensioneerden — mede toe geleid dat de ouderenorganisaties brieven hebben gestuurd aan staatssecretaris Klijnsma en minister-president Rutte.

 

Hierin presenteren zij een aantal generatie evenwichtige voorstellen en doen een uiterst beroep op de bewindslieden om korting op de pensioenen in 2017 te voorkomen.


 

knvg-logo

Het nieuwsbericht van de koepelorganisatie en de brieven aan de staatssecretaris en de minister-president verwoorden ons standpunt uitstekend. 

Voor meer informatie zie: