Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 67

Geplaatst op 07-02-2017  -  Categorie: Nieuwsflitsen

Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 67 

07-02-2017 

PDN-brochure 'Toeslagverlening'  geactualiseerd

Het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) heeft haar brochure 'Toeslagverlening' geactualiseerd. In deze publikatie wordt het 'hoe en waarom' van toeslagverlening (spreek: indexatie)  uit de doeken gedaan. Nadrukkelijk wordt o.m. duidelijk gemaakt dat de toeslag betaald wordt uit het rendement op de pensioenbeleggingen, de toeslagen niet alleen gelden voor gepensioneerden, de toeslagverlening voorwaardelijk is, enz.

 

Kortom een veelvoud aan onderwerpen, die zeker voor gepensioneerden uitermate van belang zijn. Met als voornaamste vraagpunten:

  • Wat is de hoogte van de toeslag voor pensioengerechtigden?
  • Wanneer is er een toeslag?
  • Worden gemiste toeslagen ingehaald?

Wij hebben in de brochure opnieuw enige opmerkelijke onduidelijkheden aangetroffen:

Waarom wordt de indruk gewekt dat er effectief kan worden geïndexeerd vanaf een dekkingsgraad >110%?

  • Als gevolg van de wettelijke eis om toekomstbestendig te indexeren (TBI), kan vanaf 110% slechts zeer beperkt worden geïndexeerd. Een effectieve indexering (≥1%) vindt derhalve pas plaats bij een dekkingsgraad van zo'n 116%.
  • Het effect van een mogelijke indexering wordt ook nog eens beperkt doordat gemiste toeslagen naar rato worden ingehaald. Dit lijkt voor gepensioneerden van voordeel te zijn, omdat zij een grotere achterstand hebben dan de actieven. Echter dan dreigt het gevaar van 'afkappen'.

Waarom staat nergens vermeld dat een opgelopen indexeringsachterstand zal worden 'afgekapt'?

  • Door PDN en de sociale partners is afgesproken dat een opgelopen achterstand wordt 'afgekapt' na een periode van 15 jaren. Gepensioneerden zijn hierbij niet gehoord. Wel hebben zij inmiddels de oudste en grootste achterstand opgelopen (ruim 12% vanaf 2007).
  • Ook is niet duidelijk of het 'afkappen' gebeurt vanaf het jaar waarover (2007) of waarin (2009) geen indexering is verkregen. De vooruitzichten op indexeren zijn niet florisant en de kans dat voor gepensioneerden oude achterstanden geschrapt gaan worden is derhalve reëel.

Hoewel wij PDN hier al eerder op hebben gewezen, spreken wij het pensioenfonds opnieuw aan op haar zorg- en informatieplicht.


Klik op de illustratie om de brochure te bekijken en/of te downloaden.


tip-clipartStuur dit bericht naar iemand die (nog) geen lid is van VDP en ook geïnteresseerd is in het nieuws.