Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 72

Geplaatst op 25-06-2017  -  Categorie: Nieuwsflitsen

Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 72 

25/06/2017 

Eerste reactie op PDN Jaarverslag 2016

Begin juni heeft het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) haar Jaarverslag 2016 gepubliceerd. Dit verslag is door het bestuur van de Vereniging van DSM gePensioneerden (VDP) geanalyseerd.

 

Eerste analyse

Een quick scan van de gepresenteerde cijfers heeft geleid tot een aantal — in het oog springende — constateringen en aandachtspunten m.b.t.: de ontwikkeling van de aantallen deelnemers, de dekkingsgraad, de pensioenpremie, de toeslagverlening en een nieuw pensioenstelsel.

 

Prangende vraag

Een van de meest opmerkelijke onderwerpen in het jaarverslag is het premietekort. Herover heeft het bestuur van de VDP een gedetailleerd verzoek om uitleg en opheldering gestuurd aan het bestuur van het pensioenfonds.

 

Uw belang

Het Jaarverslag van het pensioenfonds omvat 150 pagina's, vol met teksten, tabellen, etc. Geen gemakkelijke kost. Maar wel voor u van belang. Al was het maar vanwege de vraag: hoe groot is uw koopkrachtverlies (per € 1.000 pensioenuitkering) sinds uw eerste volledige pensioenjaar?

koopkrachtverlies


Een tekort dat u, vanwege het beleid van uw pensioenfonds en de overheid, nooit meer zult inhalen.

Klik voor de volledige tekst van het PDN Jaarverslag 2016. 


tip-clipartStuur dit bericht naar iemand die (nog) geen lid is van VDP en ook geïnteresseerd is in het nieuws.