Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 75

Geplaatst op 19-08-2017  -  Categorie: Nieuwsflitsen
Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 75 

20/08/2017

Het Pensioenmanifest door en voor de VDP

Heel veel groeperingen houden zich momenteel bezig met de houdbaarheid en de toekomstbestendigheid van ons pensioenstelsel. De sociale partners, de politiek, de Pensioenfederatie en uiteraard ook de ouderenorganisaties. Allerlei voorstellen worden gedaan. Die vervolgens door alle betrokkenen worden onderzocht en bediscussieerd. En dat alles wordt weer van commentaar voorzien door en gepubliceerd in de media.

 

Echter een eensluidende oplossing is er nog niet. De sociale partners in de Sociaal Economische Raad (SER) zijn er nog niet uit. De politiek is nog verdeeld. En ook binnen de ouderenorganisaties wordt nog volop gediscussieerd.

Onze betrokkenheid

Het behartigen van de belangen van iedereen die een pensioen of uitkering van het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) ontvangt is het belangrijkste doel van onze vereniging. Het VDP-bestuur neemt dan ook deel aan diverse discussies over de toekomst van het pensioenstelsel. Binnen de eigen vereniging en de overkoepelende ouderenorganisaties. Maar ook door vragen te stellen aan de politiek. Dit doen wij omdat ook gepensioneerden deel gaan uitmaken van een nieuw pensioenstelsel.

 

Nu zijn er nog verschillende opvattingen hoe dat stelsel er uit moet gaan zien. Mede daarom heeft het bestuur behoefte aan een document, waarin wordt gesteld wat de Vereniging van DSM gePensioneerden (VDP) belangrijk vindt met het oog op een toekomstbestendig pensioenstelsel.

Ons manifest

Dit VDP Pensioenmanifest moet de bestuursleden helpen bij het innemen van standpunten tijdens discussies, zeker waar meningen nogal kunnen verschillen. De voorstellen die door de betrokken partijen worden gedaan, zullen door ons worden getoetst aan de uitgangspunten in dit manifest. Ons standpunt zal overeenkomen met de uitgangspunten die wij belangrijk vinden. En wij zullen niet schromen om dit gevraagd en ongevraagd kenbaar te maken.

 

PDF-Logo

Klik om het VDP Pensioenmanifest
te downloaden en te lezen.

Uw inbreng

Het VDP Pensioenmanifest is opgesteld door het bestuur in overleg met diverse betrokkenen binnen en buiten de vereniging. Echter wij vinden uw mening van groot belang. Graag willen wij weten of u — als lid — het eens bent met de geformuleerde uitgangspunten.

 

Heeft u vragen of commentaar, stuur ons dan een bericht:

Zie ook de reacties van leden.


tip-clipartStuur dit bericht naar iemand die (nog) geen lid is van VDP en ook geïnteresseerd is in het nieuws.