Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 78

Geplaatst op 29-09-2017  -  Categorie: Nieuwsflitsen  -  Auteur: Pierre Mulleners
Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 78

23/09/2017

Tweede reactie op PDN Jaarverslag 2016

Direct na de publikatie van het Jaarverslag 2016 van het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN), heeft het bestuur van de VDP een gedetailleerd verzoek om uitleg en opheldering gestuurd aan het bestuur van het pensioenfonds m.b.t. het premietekortEchter daarmee zijn nog niet alle zorgpunten van tafel.

In een aanvullende reactie worden de volgende punten aan het PDN-bestuur voorgelegd:

 

1. Communicatie met gepensioneerden

De 'actieven' zijn in allerlei bijeenkomsten ruim geïnformeerd over de pensioenregeling, het pensioenfonds en hun individuele pensioenaanspraak. Echter de grootste groepen deelnemers (gepensioneerden en slapers) worden door PDN niet uitgenodigd om vragen over (de toekomst van) hun uitkering te bespreken.  

 

2. Evenwichtige belangenafweging

Een van de onderwerpen, die veel meer communicatie behoeven met de gepensioneerde deelnemers, is de beargumentering van de evenwichtige belangenbehartiging. Zolang gepensioneerden niet bij de besluitvorming over deze afspraken zijn betrokken, moeten zij door het pensioenfonds worden geïnformeerd.

 

3. Strategische herpositionering PDN

Het aantal deelnemers aan het pensioenfonds daalt gestaag (nog maar 22%). Daarentegen stijgt — binnen deze categorie — het aandeel actieven van niet-DSM werkgevers. Dit maakt het fonds kwetsbaar.

Het Jaarverslag geeft geen enkele richting in de strategische herpositionering. Ook niet met het oog op de te verwachten herziening van het Nederlandse pensioenstelsel.

 

4. Evaluatie pensioenpremie 2018

In een eerdere reactie heeft het PDN-bestuur krtitische vragen gesteld over de komende evaluatie. Echter in het Jaarverslag 2016 wordt geen inzicht gegevens van de mogelijke gevolgen voor de verschillende deelnemerscategoriën.

Klik voor de volledige tekst van de brief aan het PDN-bestuur. 


tip-clipartStuur dit bericht naar iemand die (nog) geen lid is van VDP en ook geïnteresseerd is in het nieuws.