Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 80

Geplaatst op 07-10-2017  -  Categorie: Nieuwsflitsen  -  Auteur: Pierre Mulleners
Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 80

12/10/2017

Invoering van een stabiele rekenrente

Het Tweede Kamer-lid  Martin van Rooyen (50PLUS) heeft een wetsvoorstel ingediend dat van groot belang is voor gepensioneerden: de 'Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet'.

 

Het wetsvoorstel

Deze wet regelt een bodem in de rekenrente van de pensioenverplichtingen — van bij voorbeeld 2% — zolang de Europese Centrale Bank (ECB) het huidige monetaire beleid voert met kunstmatig zeer lage rentes. Deze wet is bedoeld om op korte termijn kortingen te voorkomen van pensioenaanspraken van werkenden/slapers en van pensioenrechten van gepensioneerden. Hiervoor moeten twee tijdelijke maatregelen worden genomen:

  • het aanpassen van de disconteringsvoet, en
  • het buiten toepassing stellen van de beleidsdekkingsgraad

Gevolgen voor pensioenen

Disconteringsvoet* is het sleutelwoord binnen het wetsvoorstel. 

Echter door de rentepolitiek van de Europese Centrale Bank (ECB) moet nu worden gerekend met een absurd lage rente. Met als gevolg dat indexatie van pensioenen sinds vele jaren niet mogelijk is en dat gepensioneerden jaar-na-jaar koopkrachtverlies lijden.

Met dit wetsvoorstel zal hier — hopelijk op korte termijn — een einde aan komen.

tweede-kamer-300px

Klik voor de tekst van het wetsvoorstel dat op 16 november 2017 wordt behandeld in een plenaire zitting van de Tweede Kamer.


* Disconteringsvoet

Het rentepercentage dat door pensioenfondsen gebruikt wordt bij de berekening van  contante waarde van de pensioenverplichtingen.


tip-clipartStuur dit bericht naar iemand die (nog) geen lid is van VDP en ook geïnteresseerd is in het nieuws.