Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Reacties/Discussies

online-forum

Een nieuw pensioenstelsel komt eraan!
Hoe het er precies gaat uitzien is nog niet bekend. Maar dat het nieuwe stelsel een grote invloed op uw pensioenuitkering gaat hebben, staat buiten kijf. Tot nu toe voltrekt het overleg tussen de betrokken partijen zich nog goeddeels aan het zicht van 'het publiek'. 

Om u goed te kunnen informeren over de gang van zaken en de (mogelijke) consequenties, is uw mening van belang. Echter als gevolg van de heersende Corona-crisis zijn bijeenkomsten uitgesloten. Vandaar dat we op deze website meer de mogelijkheden tot discussie gaan benutten.
Want uw mening telt!

Overzicht

2021/04

Reacties op Nieuwsflits 153 "Heeft ons pensioenfonds nu wel of niet genoeg in kas?". Zie ook:

2020/12 Reacties op Nieuwsflitsen 140 "Het nieuwe bestuur aan de slag" en 141 "Zorgpunten in nieuwe DSM pensioenovereenkomst"