Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Algemene Ledenvergadering 2023

De 11e Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van DSM gePensioneerden (VDP) wordt gehouden op donderdag 20 april 2023, in het Golden Tulip Hotel Central, Burgemeester Loeffplein 98 te 's Hertogenbosch.

 

 Aanmelden vóór 13 april 2023

  

  

  PROGRAMMA van de dag

Vanaf 11:00 uur Ontvangst met koffie en thee
 
11:30 uur

Algemene Ledenvergadering

13:00-14:00 uur Lunch met koffie/thee en belegde broodjes
 
14:00 uur

kerstens-john-kgJohn Kerstens
(voorzitter Koepel Gepensioneerden)

geeft een presentatie over het nieuwe pensioenstelsel en zal daarbij ingaan op de mogelijkheden voor verenigingen van gepensioneerden om invloed uit te oefenen op de invoering daarvan.

Gevolgd door discussies over de mogelijke keuzes. 

15:30 uur

Rondvraag en sluiting van de ALV

Ca. 15:45 uur Nazit, gelegenheid om bij te praten met oud-collega's
  • Partners/introducés, aspirant-leden en overige geïnteresseerden zijn van harte welkom. 
  • Alleen leden hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.
  • We verwachten een grote opkomst. Meld u daarom tijdig aan, want vol is vol!

 Aanmelden vóór 13 april 2023

  

  • Discussies over de mogelijke keuzes binnen de Wet Toekomst Pensioenen zijn voor het bestuur in hoge mate van belang bij de komende besprekingen met PDN.
  • Mocht u niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan de ALV 2023, dan nog kunt u via deze link uw mening, verwachting of standpunt ter zake aan ons melden.
  • Uw bijdragen moeten uiterlijk 13 april 2023 bij ons binnen zijn. 

  AGENDA van de ALV

1. Welkomstwoord en opening, door de voorzitter Ger Wagemans
2. Verslag van de 10e Algemene Ledenvergadering, van 30 juni 2022  
3. Jaarbericht 2022
4.  Jaarrekening 2022    
5. Verslag Kascommissie    
6. Dechargeren beleid
7.

Begroting 2023  

8. Benoeming nieuw lid in kascommissie
9. Herbenoeming van bestuursleden
10. Activiteitenplan 2023

  Meer informatie

Uitgebreide informatie over de volgende onderwerpen is beschikbaar (in PDF-formaat):

  • Parkeren is mogelijk — tegen gereduceerd tarief — in de parkeergarage van het Golden Tulip Hotel Central.
  • Uitrijkaarten zijn verkrijgbaar bij vertrek, aan de receptie van het hotel (€2 per uur).