Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Discussies

In een tijd vol veranderingen is het belangrijk dat wij ─ als leden en bestuur van de VDP ─ met elkaar van gedachten kunnen wisselen over diverse thema's m.b.t. ons pensioen. Zeker nu het nieuwe pensioenstelsel in de steigers staat. De jaarlijkse (regionale) bijeenkomsten zijn daarvoor bij uitstek geschikt.

 

Echter de ontwikkelingen en discussies rond het nieuwe stelsel veranderen snel. Ook binnen onze vereniging en ons pensioenfonds. Vandaar dat wij regelmatig met elkaar online zullen overleggen, bv. via een discussieforum. 

 

 Deelname aan de discussies is alleen mogelijk door leden (inloggen is vereist).

 

discussie

Datum

Onderwerp

Status

Bijzonderheden

2021/06 Het einde van de rekenrente? Gesloten Forumleider: Harrie Wijnans (VDP Commissie Pensioenen)
2021/05 Heeft ons pensioenfonds nu wel_of_niet_genoeg_in_kas? Gesloten Forumleider: Marius Weehuizen (VDP Commissie Pensioenen).
2021/02

Reacties op de Nieuwsflitsen:

  • 140 "Het nieuwe bestuur aan de slag", en
  • 141 "Zorgpunten in nieuwe DSM pensioenovereenkomst"
Gesloten Reacties: Ger Wagemans (VDP voorzitter)